Uvished

I øjeblikket går jeg rundt i uvished. Jeg bor til leje i en boligforening, der har flere afdelinger rundt i byen.

Min afdeling er i gang med renovering. hver blok består af 2 opgange. Der har desværre ikke været rimelige varslinger, informationer gennem ombygningen. Projektet begyndte i foråret 2009, hvor alt fulgtes pænt ad, først blev der isoleret og muret nye mursten, når dette gik videre fulgte nyt tag, nye vinduer, altandøre og entredøre. Sidst men ikke mindst ny fordør med dørtelefon etc. Desværre satte vinteren 2009/2010 en stopper for dette mønster. Murerne var hurtigere i gang igen, og blev færdige i september mdr. , med den sidste blok, jeg bor i fjerde sidst.

Jeg forhørte mig mht. vinduer etc. og fik her melding om okt. nov 2010. I skrivende stund er de godt i gang med min opgang, stuen og førstesalen er næsten færdige, der mangler en lejlighed. Jeg bor på andensal.

Nu er det uvisheden pludselig er opstået. I uge 45 blev jeg orienteret om min opgang/blok er er færdig i morgen fredag den 3. december 2010. Det kunne jeg fornemme i mandags det ikke ville blive overholdt. Derfor spurgte jeg mig for på byggepladsen. Desværre blev jeg meget forvirret over de svar der kom, ikke noget håndgribeligt. Jeg valgte derfor at rette henvendelse til boligforeningen.

Det svar jeg fik var desværre ikke brugbart. Projektlederen havde byggemøde i tirsdags, og her var meldingen. min blok vil være færdig i morgen fredag. hm……

Nu er det så jeg står med en uvished……………..

Derfor skrev jeg tilbage. Glæder mig til at hører hvad der sker, og hvornår jeg kan forvente tømrerne skal ind i min lejlighed og skifte vinduer, det er samtlige rum, der skal være plads til at arbejde for tømrerne, og jeg skal have dækket af, så der bliver mindst muligt svineri.

Jeg ved godt byggeprojekter afhænger af vejret, etc., de skal bare ikke sige et til ledelsen, og foretage sig noget andet på byggepladsen.

Jeg mener  information er vigtig her i dette tilfælde. Det er mange forskellige håndværkere involveret. Vi er mange beboer der går rundt og intet ved. Det kalder jeg uvished. Derfor mener jeg information, det kan være via sms, mail eller som de allerede gør, sedler ved indgangen til hver opgang. EDB systemer kan klare de 2 første muligheder bare ved små udvælgelses muligheder. Det vil lette mange, for masse af besvær.

Nu fik jeg rystet lidt af mit ubehag fra mig. Håber jeg kan finde lidt mere ro resten af dagen. Skal have klargjort en del til næste uge, SRP opgaverne bliver frigivet tirsdag. Så der kommer mange i laboratoriet tirsdag og onsdag.

No Comments

Skriv et svar